Michał Karapuda

Urodzony w 1976 roku w Krasnymstawie. Absolwent Filozofii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Studiował także:
- Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na Politechnice Lubelskiej, 
- Socjologię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej,
- European Studies na University of Exeter w Anglii.

Ukończył studia podyplomowe:
- Zarządzanie kulturą w strukturach Unii Europejskiej przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
- Podyplomowe Studia Menedżerskie na Politechnice Lubelskiej.

Absolwent programu European Diploma in Cultural Project Management 2011/2012 organizowanego przez Fundację Marcela Hictera z Brukseli.

Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach m.in.:
- Zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja organizowane przez Narodowe Centrum Kultury,
- Obsługa finansowo-księgowa firmy organizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju.

Niegdyś związany z grupą teatralną ALEF ZERO, Festiwalem Kultury Alternatywnej „ZdaErzenia”, Komisariatem Działań Artystycznych, Centrum Dowodzenie Niczym, Akademickim Miesięcznikiem Kulturalnym „Spinacz”. Pracował m.in. w Gazecie Wyborczej jako specjalista ds. promocji i copywriter oraz w Centrum Kultury w Lublinie jako kierownik działu promocji i marketingu. W latach 2006-2008 był sekretarzem Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Związany z powstaniem m.in.: Nocy Kultury, Jarmarku Jagiellońskiego, Europejskiego Kolegium Kultury i Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. W latach 2010-2013 był Zastępcą Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Zajmował się m.in. rozwojem kultury, współpracą zagraniczną i programami kulturalnymi.

Był m.in.:
- koordynatorem uczestnictwa Miasta Lublin w organizowanym przez Komisję Europejską i Radę Europy programie Miasta Międzykulturowe w 2008 r.,
- szefem biura projektu Lublin 2016 - Europejska Stolica Kultury - Kandydat w latach 2008-2011
- koordynatorem w Lublinie Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w EU w 2011 r.

Uczestnik Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie w 2009 r. oraz Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu w 2011 r. Od 2013 jest Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Obecnie m.in.:
- Sekretarz Rady Kultury Miasta Lublin działającej przy Prezydencie Miasta Lublin,
- członek Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie,
- członek Społecznej Rady Pracodawców kierunku Animacja Kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS

Mąż, ojciec dwóch synów: Antoniego i Stanisława. 

© karapuda.pl   |   Strona w przebudowie